Solivella

Als peus de la serra del Tallat.

Solivella és lloc de pas de l’antic camí ral que unia la Plana de l’Urgell amb el Camp de Tarragona.

Subscribe to
Menu

Main menu

Search form